Grand Bois Savico Long Biên

Grand Bois Savico Long Biên

Shop 215 tầng 2 - Savico Mall
Số 7 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6257.3368 * Fax: (84-4) 6257.3368
Email: [email protected] * Facebook: Grandbois
Website: www.grandbois.vn | www.grandbois.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: (84-4) 393.66.552